Archief


Monday, 24 October 2011

A-Sociale Media

Over sociale media wordt veel geschreven. Facebook, Hyves, 123people, LinkedIn enzovoort allemaal willen ze dat we meedoen en "vrienden" uitnodigen om mee te doen.
Hoe meer "vrienden" we op facebook hebben hoe beter we ons voelen, of misschien toch niet zo goed. . .

De dienst die daar aangeboden wordt zonder dat we met geld betalen moet ergens zijn inkomsten vandaan halen. Geloof niet dat daar allemaal idealisten zitten die dit doen uit liefde voor de mensheid, zo naief kan niemand zijn.
De gebruikers betalen wel degelijk, met hun persoonlijke gegevens.

Hoe naief mensen zijn blijkt uit de drang iedereen die ze kennen te bewegen ook mee te doen, natuurlijk ook door de druk die facebook en consorten uitoefenen op hun gebruikers. Wie met facebook begint wordt al snel gebombardeerd met emails om zijn vrienden, (die uit je emailprogramma) over te halen mee te doen. Bij iedere aanmelding wordt je lastig gevallen om al je bekenden in te voeren, ook diegenen die met facebook niets te maken willen hebben.

Wie wel eens met profielen van facebook geexpirimenteerd heeft weet dat je alleen vrienden "aangeboden" krijgt van ongeveer de zelfde leeftijd en met de zelfde interesses, een soort voorselectie waarop de gebruiker geen grip heeft. Volgens mij is dat een enorme verarming, of willen we alleen maar kwaken in koor en niets te maken hebben met mensen die "anders" zijn, dat past mijns inziens het beste bij mensen met een lage score bij sociale intelligentie. Clanvorming waarbij buitenstaanders met wantrouwen worden bekeken en het liefst uitgesloten.
Wie de discussies leest kan zich de indruk niet onttrekken dat vele mensen niets beters te doen hebben dan hun eigen standpunt te herkauwen tot in het oneindige, en als ze geen gelijk krijgen wordt gescholden of erger.

Thilo Weichert, leider van het onafhankelijke centrum voor gegevensbescherming in Schleswig-Holstein duitsland, vindt dat er dringend ingegrepen moet worden bij sociale netwerken. Vanwege een lijst met klachten en een eigen technische analyse van de gegensverwerking van fanpages en sociale plugins van facebook is overduidelijk geworden dat deze werkwijze in strijd is met europese richtlijnen op gebied van privacy.

Als we kijken naar de patentaanvraag die facebook ingediend heeft, zie volgende link:
http://www.schneier.com/blog/archives/2011/10/facebook_patent.html

Dan mag duidelijk worden dat hier geprobeerd wordt op ongekende schaal persoonlijke gegevens te verzamelen die het toelaten een profiel samen te stellen dat tot in het kleinste detail de betroffene kentekent. Orwell's big brother op vrijwillige basis, is dat ontwikkeling?

Wie een indruk wil hebben van de waanzinnige verzamelwoede van facebook kan kijken op:
http://www.europe-v-facebook.org een duitstalige website waar een student die een aanvraag indiende naar de gegevens die men over hem verzameld had een PDF van 1200 pagina's ontving, op de site zijn meer voorbeelden te vinden.

Mijn eigen ervaringen zijn niet beter, in april 2011 heb ik een account "definitief" gewist, tot op de dag van vandaag ontvang ik email van facebook voor dit account.

Ik kan slecht 1 goede raad geven, mijden.

Voor wie dan toch zoiets wil gebruiken en heer en meester over zijn eigen gegevens wil blijven is er Diaspora*  een alternatief dat gedistrubueerd werkt een waar als richtlijn de gebruiker kan bepalen wat er met zijn gegegevens gebeurt.

Soms vraag ik me af of mensen ooit de "terms and conditions" of handelvoorwaarden van firma's als facebook lezen, dan rijzen je de haren te berge. Veel daarvan is in strijd met de wet in nederland en in europa.
Het meest verbaast het me dat mensen, die zichzelf als intelligent beschouwen, zonder enige terughoudendheid hun hele hebben en houwen op facebook en consorten publiceren met foto's van de kinderen, de ouders, vrienden en bekenden, mij ontgaat de zin daarvan.


auteur: Jan van Leeuwen

Vorige pagina: Praktijkberichten