Archief


Friday, 04 November 2011

Apple innovatief?

Appel investeert slechts 2,7 % van zijn omzet in R&D (research and developement ).
Dat is weinig, heel erg weinig wanneer dat vergeleken wordt met ander grote bedrijven.

 

In een duits  artikel op wiwo.de wordt beschreven hoeveel geld verschillende bedrijven investeren in R&D en daar valt op, dat het bij Apple heel weinig is in vergelijking met de anderen.

Booz & Co, een bedrijfsadviseur publiceert ieder jaar wat de 1000 grootste beursgenoteerde firma's aan R&D uitgeven, tesamen 550 miljard dollar, een derde door ICT-bedrijven, farmacie-bedrijven 22% en de automobielindustrie 15%.

Zo geeft Google 12,8% en Microsoft 14% van zijn omzet aan R&D uit

Apple heeft de afgelopen jaren sterk geprofiteerd van de innovaties van zijn toeleveranciers, het is pure ironie dat juist Samsung daarvan de belangrijkste is, in het licht van de lopende rechtzaken.

Samsung gaf 5,9 % van zijn omzet aan R&D uit dat zijn 7,8 miljarden dollar in plaats van de magere  1,8 miljarden dollar die Apple over had voor R&D.

Juist omdat Samsung met die eigen ontwikkelingen zelf konkurerende produkten maakt wordt Apple gedwongen toekomstig meer geld voor R&D uit te geven anders kan het gebeuren dat ze op den duur de boot missen.


auteur: Jan van Leeuwen

Vorige pagina: Praktijkberichten