Archief


Wednesday, 16 November 2011

Korrekte namen

Na een diskussie over de termen "Free Software" en "opensource software" is duidelijk geworden dat een korrekte benaming nodig is, GNU/Linux i.pv. "linux" en Free Software i.p.v. Open Source Software.

Veel artikelen krijgen als koptekst iets met "open source". Dat zegt niets. Het betekent alleen dat de bronkode vrij beschikbaar is. Of je daar dan wat mee mag doen is niet duidelijk.

Aan de andere kant is er "Free Software" die met de GPL als licentie geleverd wordt. Alleen die is echt vrij te gebruiken en te verspreiden.

Er zijn vele nieuwe licenties bedacht om die vrijheden te beperken en het is goed er op te letten dat we de juiste benaming gebruiken. Ik ben daar kort gelden op gewezen en heb alle artikelen aangepast. Zo spreek ik niet meer over "linux" maar over gnu/linux, de reden is dat die ontwikkelaars die de software gemaakt hebben waarmee ik op "linux" (het OS) werk dan te kort gedaan worden. Zonder programma's heeft een OS weinig zin.

Samengevat, de Free software Foundation heeft GNU ontwikkeld vanaf 1984, wat in 1990 nog ontbrak was een kernel. In 1991 gaf Linus Thorvalds de door hem ontwikkelde kernel vrij. Samen vormt het GNU/Linux.

De Free Software Foundation opgericht in oktober 1985 door Richard Stallman heeft het GNU-projekt gedragen en doet dat nog steeds.

De hele geschiedenis is hier te lezen.


auteur: Jan van Leeuwen

Vorige pagina: Praktijkberichten